Reglement

Reglement og praktisk information til stadeholdere

Overtrædelse af Reglementet kan medføre bortvisning. Standleje refunderes ikke i tilfælde af bortvisning.

Medbring din ordrebekræftelse når du kommer til Hillerød Loppemarked – helst digitalt, så vi sammen kan passe på miljøet.

1. Salg og regler for en stand

 • Du må sælge brugte ting.
 • Du må sælge egne produkter indenfor kunst og håndværk.
 • Du må gerne sælge føde- og drikkevarer, hvis dette godkendes af Hillerød Loppemarked (kontakt os via e-mail kontakt@hilleroedloppemarked.dk) forud for loppemarkedet.
 • Ifølge loven er det forbudt at omsætte våben og illegale varer.

2. Salg og regler for en børnestand

 • På en børnestand må der kun sælges børneting, herunder legetøj, børnetøj og børneudstyr.
 • Standen skal være bemandet af minimum én voksen og ét barn i løbet af hele loppemarkedet.
 • Børnestande er ydermere underlagt gældende regler for stande generelt (jf. afsnit 1).

3. Betingelser for køb og fortrydelsesret

 • Købet er underlagt almindelig dansk lovgivning.
 • Du er velkommen til at booke så mange stande du vil pr. sæson.
 • Hvis du fortryder dit køb, kan du indtil 14 dage efter dit køb fortryde dit køb. Du skal rette henvendelse til Billetten A/S for at få refunderet dit køb. Læs mere under vores handelsbetingelser.
 • I tilfælde af aflysning af Hillerød Loppemarked, oplyses dette via mail/sms senest den pågældende søndag kl. 07:00, og der gives fuld tilbagebetaling.
 • Lejen refunderes ikke ved for sen ankomst, eller hvis du ikke møder op (se mere under afsnit 7. Ankomst og afgang)
 • Vi forbeholder os retten til at videresælge din(e) stand(e) og evt. lejede borde og tøjstativer til andre standlejere, såfremt du ikke er mødt op inden kl. 10:00, hvor loppemarkedet åbner for besøgende.
 • Vi forbeholder os retten til at give dig en anden tilsvarende stand, end den du har booket, hvis vi vurderer, at dette er mere hensigtsmæssigt for helheden og dermed også for dig.

4. Aflysning

4.1 Aflysning forud for afholdelse
 • I tilfælde af aflysning af Hillerød Loppemarked, oplyses dette via mail/sms senest den pågældende søndag kl. 07:00, og der gives fuld tilbagebetaling ekskl. billetgebyr (8,- + moms. pr. billet).
4.2 Aflysning under afholdelse ved fx dårligt vejr
 • Er der blandt de fremmødte stadeholdere enighed om, at vejret er for dårligt til at fortsætte afholdelsen, aflyses loppemarkedet såfremt alle ønsker dette. 
 • Ved aflysning under afholdelsen af loppemarkedet refunderes standleje og anden leje ikke.

5. Standleje via virksomhed

 • Der er krav om skiltning og udlevering af oplysninger ved loppemarkedet, jf. næringsloven, hvis du har en virksomhed med cvr-nr.
 • Du skal have et opslag med virksomhedens cvr-nr. samt dit/indehaverens navn og adresse ved din stand på loppemarkedet, så kunderne kan se det, og på forlangende skal du udlevere oplysningerne i skiftlig form til kunden (evt. i form af visitkort).
 • Når du har booket din stand, skal du skrive navn, cvr-nr. og datoen du har booket i en mail og sende den til kontakt@hilleroedloppemarked.dk.

6. Vedr. din stand

 • Du disponerer over det areal, der svarer til den stand, du har booket.
 • Du er velkommen til at medbringe borde, tøjstativer, stole, parasoller o.lign. Husk at du kan leje borde og tøjstativer af Hillerød Loppemarked her. Borde o. lign. skal stilles inden for standens areal.
 • Du er velkommen til at placere din trailer på standen, så længe traileren bruges til at sælge fra, kan stilles inden for standens areal og er en åben trailer under 1,5 m i højde.
 • Det er ikke tilladt at opsætte en pavillon på din stand.
 • Du er forpligtet til at rydde op efter dig og tage skraldet med dig, når du forlader loppemarkedet. Husk derfor en pose til eget skrald, da Torvets offentlige skraldespande ikke må benyttes. 
 • Al færdsel og ophold på loppemarkedet er på eget ansvar.

7. Ankomst og afgang

 • Ring hvis du bliver forsinket på tlf: 61 12 49 81.
 • Du skal ankomme tidligst kl. 9.00 og være klar på din stand kl. 10.00, hvor markedet åbner for gæster. Ved ankomst efter kl. 10.00, er det ikke længere muligt at køre ind på Torvet med bil. 
 • Du skal pakke sammen tidligst kl. 15.00 og forlade Torvet senest kl. 16.00.
 • Hvis du er i bil, bedes du læsse dine loppesager af så hurtigt som muligt og herefter køre ud og parkere din bil.
 • Din bil skal være ude af Torvet senest kl. 10.00, og din bil må ikke være på Torvet mellem kl. 10.00 og 15.00.
 • Du kan parkere din bil på en af de omkringliggende parkeringspladser (se afsnittet: “Andet praktisk” herunder).
 • Vi forbeholder os retten til at videresælge din(e) stand(e) og evt. lejede borde og tøjstativer til andre standlejere, såfremt du ikke er mødt op inden kl. 10:00, hvor loppemarkedet åbner for besøgende.

8. Andet praktisk

 • Der er gratis parkering de fleste steder i Hillerød om søndagen. Se også link til Hillerød kommunes hjemmeside: Parkering i Hillerød.
 • Kort over parkeringpladser i Hillerød.
 • Gratis parkering om søndagen: Parkeringshus Torvet.
 • Der forefindes offentlige toiletter på Torvet samt i Slotsarkaderne.
 • Klæd dig fornuftigt på efter vejret.
 • Medbring evt. plastik til overdækning af dine loppevarer i tilfælde af regn.
 • Medbring evt. byttepenge, bæreposer, dug, spejl m.m. til at skabe gode handler 
 • Hvis du tager imod MobilePay, så skilt med det.
 • Sørg for at det bliver en god dag for dine kunder og dig selv.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at skrive til os på kontakt@hilleroedloppemarked.dk. Vi glæder os til at se dig, og vi ønsker dig en dejlig dag på Hillerød Loppemarked.