Handelsbetingelser

1. Generel note

Nedenstående udgør den juridisk bindende aftale mellem dig og Hillerød Loppemarked og gælder ethvert brug af hjemmesiden www.hilleroedloppemarked.dk.

Aftalen er underlagt dansk rets almindelige regler og aftalen er først bindende for begge parter, når Hillerød Loppemarked har registreret og modtaget betaling.

Denne juridiske aftale kaldes for “betingelser” og www.hilleroedloppemarked.dk kaldes for ”hjemmesiden” i det følgende.
De seneste betingelser vil fremgå af hjemmesiden, og disse betingelser erstatter alle tidligere betingelser.
Andre betingelser er kun gældende, såfremt der er indgået skriftlig aftale mellem dig og Hillerød Loppemarked.

2. Virksomhedsoplysninger

Chemia Aps
v/Millie Solgaard Guldfeldt
CVR. nr.: 43 72 64 98

Nejedevej 10A, Tulstrup
3400 Hillerød
E-mail: kontakt@hilleroedloppemarked.dk

Hjemmeside: www.hilleroedloppemarked.dk
Tlf.: +45 61 12 49 81
 

Etableringsår: 2021. (Hillerød Loppemarked har eksisteret siden 2014)

Du er velkommen til at kontakte os via e-mail for yderligere information.
Alle henvendelser kan ske via e-mail til: kontakt@hilleroedloppemarked.dk

3. Priser

Alle priser angives og oplyses i danske kroner. Prisen er oplyst udfor de enkelte varer. Priserne er inkl. moms og billetgebyr. Derudover tilføjes der et ordregebyr på 5 kr. pr. ordre som opkræves af og tilfalder Billetten A/S for håndtering af billetsalget.

4. Betaling

Betaling foregår via www.billetten.dk og til Billetten A/S.

5. Ordrebekræftelse og faktura

Alle ordrer bekræftes automatisk via e-mail. Modtager du ikke din kvitteringsmail inden for 24 timer efter købet, skal du kontakte os. Ordren er gennemført når betaling er modtaget. Der fremsendes faktura via e-mail, når ordren er gennemført.

6. Levering

Al kommunikation foregår via e-mail.

7. Fortrydelsesret

Du har generelt ikke fortrydelsesret, når du køber billetter, men du får dog nedenstående mulighed.

Du kan fortryde dit købe indtil 14 dage efter din betaling og få dine penge retur. Send din forespørgsel til Billetten A/S, hvor du inkluderer følgende oplysninger:

  • Hvilke varer din forespørgsel omhandler
  • Ordrenummer
  • Købsdato
  • Navn

7.1 Tilbagebetaling af købsbeløbet

Hvis du fortryder dit køb, får du naturligvis det beløb, du har indbetalt til Hillerød Loppemarked, tilbage. Det er Billetten.dk A/S som står for tilbagebetalingen.

8. Videresalg af stand

Hvis du ikke har mulighed for at deltage i loppemarkedet og din fortrydelsesret er overskrevet (jf. afsnit 7), er du velkommen til at sælge din stand videre. Videresalg af din stand er på eget ansvar for både køber og sælger og Hillerød Loppemarked vil indblandes i handlen eller konsekvenser heraf.

Stande må ikke videresælges til mere end indkøbsprisen og må ikke reklameres for på Hillerød Loppemarkeds sociale medier, herunder Facebook og Instagram.

Vi forbeholder os retten til at videresælge din(e) stand(e) og evt. lejede genstande (borde, tøjstativer, stoler) til andre standlejere, såfremt du ikke er mødt op inden kl. 09:45, hvor loppemarkedet åbner for besøgende.

9. Reklamationsret

Hillerød Loppemarked er alene ansvarlig for købers eventuelle direkte tab, såfremt ansvar foreligger efter dansk rets almindelige regler.

Vi forbeholder os retten til at afvikle enhver reklamation ved at tilbageføre din betaling.

10. Persondatapolitik

Du kan generelt bruge hjemmesiden uden at angive nogle personlige oplysninger.

Hvis du ønsker at booke en stand vil dine oplysninger skulle afgives til Billetten A/S, som håndterer bestilling og betaling af standeleje.

11. Klageadgang

Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til Hillerød Loppemarked via e-mail: kontakt@hilleroedloppemarked.dk.

Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, har du følgende mulighed for at klage, såfremt betingelserne herfor er opfyldt.

11.1 Oplysning om klagemuligheder

En klage over en vare købt hos os kan indgives til:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens
Center for Klageløsning
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

Du kan klage til Center for Klageløsning via:
www.forbrug.dk

EU-Kommisionens online klageportal kan anvendes ved indgivelse af en klage.
Det er særligt relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land.

Klage indgives her:

http://ec.europa.eu/odr

Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse: kontakt@hilleroedloppemarked.dk

12. Lovgivning

Hjemmesiden er ejet af Hillerød Loppemarked i overensstemmelse med dansk lovgivning.
Som følge af dette er dansk lovgivning gældende for betingelserne angivet i denne aftale og alle andre steder på hjemmesiden, såfremt dette ikke er i konflikt med nogle love.

Enhver retstvist i forbindelse med brug af hjemmesiden eller forholdet til Hillerød Loppemarked skal afgøres efter dansk rets almindelige regler ved retten i Hillerød, Danmark.

13. Version

Senest opdateret d. 10. februar 2022.