Handelsbetingelser

1. Generel note

Nedenstående udgør den juridiske bindende aftale mellem dig og Hillerød Loppemarked og gælder ethvert brug af hjemmesiden www.hilleroedloppemarked.dk.

Aftalen er underlagt dansk rets almindelige regler og aftalen er først bindende for begge parter, når Hillerød Loppemarked har registreret og modtaget betaling.

Denne juridiske aftale kaldes for “betingelser” og www.hilleroedloppemarked.dk kaldes for ”hjemmesiden” i det følgende.
De seneste betingelser vil fremgå af hjemmesiden, og disse betingelser erstatter alle tidligere betingelser.
Andre betingelser er kun gældende, såfremt der er indgået skriftlig aftale mellem dig og os.

2. Virksomhedsoplysninger

Hillerød Loppemarked
v/Lone Nielsen
CVR. nr.: 29 22 94 81
Bygvangen 3
3400 Hillerød
E-mail: kontakt@hilleroedloppemarked.dk
Hjemmeside: www.hilleroedloppemarked.dk
Tlf.: +45 30 12 82 47
Etableringsdato: 2006. (Hillerød Loppemarked har eksisteret siden 2014)

Du er velkommen til at kontakte os via e-mail for yderligere information.
Alle henvendelser kan ske via e-mail til: kontakt@hilleroedloppemarked.dk

3. Priser

Alle priser angives og oplyses i danske kroner. Prisen er oplyst udfor de enkelte varer. Priserne er uden moms, da billetter ikke er momspligtige.

4. Betaling

Vi accepterer følgende betalingsmetoder:
Visakort
Mastercard
Kontant betaling via MobilePay efter nærmere aftale.
OBS! Ved bankoverførsel og kontant betaling er du ikke beskyttet af indsigelsesordningen.

5. Ordrebekræftelse og faktura

Alle ordrer bekræftes automatisk via e-mail.
Modtager du ikke din kvitteringsmail inden for 24 timer efter købet, skal du kontakte os.
Ordren er gennemført når betaling er modtaget.
Der fremsendes faktura via e-mail, når ordren er gennemført.

6. Levering

Vi udsender ikke “analoge” breve. Al kommunikation foregår via e-mail.

7. Fortrydelsesret (hvis du fortryder dit køb)

Du har generelt ikke fortrydelsesret, når du køber billetter, men du får dog nedennævnte mulighed.

Du kan indtil 14 dage før den bookede dato (søndag) få dine penge retur eller indtil 3 dage (torsdag) kl. 16.00 før den bookede dato (søndag) bytte din stand til en anden dato (søndag) med ledige pladser. Ring eller send en mail – se kontaktoplysninger.

7.1 Tilbagebetaling af købsbeløbet

Hvis du fortryder dit køb, får du naturligvis det beløb, du har indbetalt til os, tilbage.

Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet.

Hvis du fortryder købet.

Ring eller send en mail – se kontaktoplysninger.

8. Reklamationsret

Hillerød Loppemarked er alene ansvarlig for købers eventuelle direkte tab, såfremt ansvar foreligger efter dansk rets almindelige regler.

Vi forbeholder os retten til at afvikle enhver reklamation ved at tilbageføre din betaling.

9. Persondatapolitik (hvad gør vi med dine personlige oplysninger)

Du kan generelt bruge hjemmesiden uden at angive nogle personlige oplysninger.

Hvis du vil købe nogle at vores varer, er vi nødt til at have nogle personlige oplysninger fra dig.
Dine personlige oplysninger bruges udelukkende i forbindelse med dine ordrer.

For at du kan indgå aftale med os, har vi brug for følgende oplysninger:
Navn
Adresse
Telefonnummer
E-mail adresse
IP-adresse

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne levere varen til dig.
Oplysningerne vi indsamler om dig benyttes udelukkende i forbindelse med dit forhold til Hillerød Loppemarked.
Personoplysningerne registreres hos Hillerød Loppemarked og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes.

Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.

Kun medarbejdere hos Hillerød Loppemarked har adgang til personlige oplysninger og oplysningerne vil ikke blive delt med eller solgt til 3. part, uden din accept.

Den dataansvarlige på www.hilleroedloppemarked.dk er Lone Nielsen.

Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret.
Vi transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.
Øvrige oplysninger opbevares ikke-krypteret og sendes ikke-krypteret.

Oplysninger der ikke længere har relevans slettes, og herudover sletter vi regelmæssigt alle oplysninger, som indsamles via hjemmesiden.

Vi forbeholder os ret til at videregive personlige oplysninger til myndighederne eller andre i den udstrækning lovgivningen kræver det, og når vi finder det nødvendigt for at følge gældende love eller for at beskytte rettigheder eller sikkerheden omkring hjemmesiden, vores kunder, brugere, eller andre.
Herunder udveksling af oplysninger for at forhindre svindel og bedrageri f.eks i forbindelse med kreditkort.

Oplysninger afgivet til www.hilleroedloppemarked.dk videregives eller sælges på ingen måde til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.

Vi forbeholder os dog retten til at videregive personlige oplysninger såfremt Hillerød Loppemarked, www.hilleroedloppemarked.dk eller dele heraf sælges eller overdrages til andre.

Som registreret hos Hillerød Loppemarked har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til Hillerød Loppemarked via e-mail: kontakt@hilleroedloppemarked.dk.

10. Klageadgang

Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til Hillerød Loppemarked, Lone Nielsen via e-mail: kontakt@hilleroedloppemarked.dk.

Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, har du følgende mulighed for at klage, såfremt betingelserne herfor er opfyldt.

Oplysning om klagemuligheder:

En klage over en vare købt hos os kan indgives til:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens
Center for Klageløsning
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

Du kan klage til Center for Klageløsning via:
www.forbrug.dk

EU-Kommisionens online klageportal kan anvendes ved indgivelse af en klage.
Det er særligt relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land.

Klage indgives her:

http://ec.europa.eu/odr

Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse: kontakt@hilleroedloppemarked.dk

11. Lovgivning

Hjemmesiden er ejet af Hillerød Loppemarked i Hillerød i overensstemmelse med dansk lovgivning.
Som følge af dette er dansk lovgivning gældende for betingelserne angivet i denne aftale og alle andre steder på hjemmesiden, såfremt dette ikke er i konflikt med nogle love.

Enhver retstvist i forbindelse med brug af hjemmesiden eller forholdet til Hillerød Loppemarked skal afgøres efter dansk rets almindelige regler ved retten i Hillerød, Danmark.

12. Version

Senest opdateret d. 22. januar 2017.

 

 

 

 

 

Bilag: Standardfortrydelsesformular.
(denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende)

Til:
Hillerød Loppemarked
v/Lone Nielsen
Bygvangen 3
3400 Hillerød

E-mail: kontakt@hilleroedloppemarked.dk

Jeg meddeler herved, at jeg ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min købsaftale om følgende varer.

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Ordre nr.:       ____________________

Bestilt d.:        ____________________

Modtaget d.:  ____________________

Dit navn:        __________________________________________________

Din adresse:  __________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

(Din underskrift – kun hvis formularens indhold meddeles på papir)

____________________________________________________________

Dato:              ____________________