Klageadgang

Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til Hillerød Loppemarked v/Lone Nielsen via e-mail: kontakt@hilleroedloppemarked.dk.

Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, har du følgende mulighed for at klage, såfremt betingelserne herfor er opfyldt.


Oplysning om klagemuligheder:

En klage over en vare købt hos os kan indgives til:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens
Center for Klageløsning
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

Du kan klage til Center for Klageløsning via:

http://www.forbrug.dk


EU-Kommisionens online klageportal kan anvendes ved indgivelse af en klage.
Det er særligt relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land.

Klage indgives her:

http://ec.europa.eu/odr


Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse: kontakt@hilleroedloppemarked.dk


Version

Senest opdateret d. 22. januar 2017